Priser och villkor

Arkivbilder:

Beroende på dina behov så erbjuder vi olika licensmodeller:

  • Royaltifria bilder: Köp en eller flera bilder med obegränsad användningsrätt. Du får använda bilden/bilderna under hur lång tid du vill samt publicera bilden/bilderna så ofta du vill på valfria medier. Den frihet du får i bildanvändningen för en royaltifri bild innebär samtidigt att andra kunder kan köpa samma bild med motsvarande fria användningsrätt. Pris beroende på antal bilder per köp. Kontakta oss gärna för offert.

  • Kampanjbilder: Köp en eller flera bilder för engångspublicering i valfritt antal medier. Som exempel får du publicera samma bild i din tidning samtidigt som du lägger ut den på din webbsida och på ditt interna nät under 6 månader. Allt detta räknas som en publicering. Kampanjbilder har en dokumenterad försäljningshistorik och vi kan upplysa om hur bilden har använts tidigare. För enstaka kampanjbilder använder vi oss alltid av den aktuella prislistan som ges ut av Svenska fotografers förbund. Prislistan finns här. Vid köp av flera bilder och för återkommande kunder gör vi gärna ett paketpris. Kontakta oss gärna för offert.
  • Prenumeration: Köp en prenumeration med obegränsad användningsrätt. Under prenumerationstiden får du publicera obegränsat antal bilder från vårt arkiv så ofta du vill på valfria medier. Den frihet du får i prenumerationen för dina bilder innebär samtidigt att andra kunder kan köpa samma bilder med motsvarande fria användningsrätt. Priset för en prenumeration är beroende på hur många bilder under samma period du är i behov av samt den bindningstid du väljer. Kontakta oss för offert.

  • Exklusivt: Köp en eller flera bilder med obegränsad användningsrätt under obegränsad tid. Bilden eller bilderna tas sedan bort från arkivet och kan därför inte användas av annan kund. Pris beroende på antal bilder. Kontakta oss för offert.
     

Är du i behov av ett skräddarsytt upplägg vänligen kontakta oss för offert.

Uppdragsfotografering:

Vi tar ingenting betalt för fotograferingen utan enbart för de bilder du bestämmer dig för att köpa.
Priset för första bilden är 1.200 kr, för andra 800 kr, 500 kr för tredje och 300 kr för alla efterföljande bilder. Detta gäller för uppdrag inom Sundsvall. För jobb utanför Sundsvallsområdet vänligen kontakta oss för offert.

Tillbaka till infomenyn